Новини

<< Всички новини

[01.10.2021]

ПРОЕКТ "ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ГЪРМЕН "

 

На 24.09.2021 г. кметът на община Гърмен подписа Допълнително споразумение №1 към Договор №BG05FMOP001-5.001-0151-С02 за безвъзмездна финансова помощ съвместно с Агенция за социално подпомагане и Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица. Общата стойност на проекта е 103 314,42 лева.

В изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане Община Гърмен осигурява топъл обяд на 150 свои жители в неравностойно положение. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ до 10.12.2021 г. ще се приготвя и доставя топъл обяд до дома на граждани, попадащи в някоя от посочените целеви групи: лица без приходи или с ниски доходи под линията на бедност; хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или заради увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под задължителна карантина - без приходи или с ниски доходи и без близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа в условията на извънредна епидемична обстановка.

Приготвената храна - супа, основно, десерт и хляб, се доставя ежедневно до дома на потребителите в работните дни. По проекта се обслужват 150 представители на целевите групи, като освен топъл обяд, те ще получават и подкрепа за намаляване на социалното изключване.

<< Всички новини | << АРХИВ