Новини

<< Всички новини

[06.08.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със сключен Договор  №BG05M9OP001-6.002-0184-С01 на 02.08.2021г, по проект «Патронажна грижа + в община Гърмен », между Министерство на труда и социалната политика и община Гърмен по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020, по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + община Гърмен обявява набирането на заявления за ползване на услугата. 

 

Прием на документи по проекта

 

Образци за потребители:

Декларация

Заявление

 

Образци за асистенти:

CV бланка

Декларация

Заявление

<< Всички новини | << АРХИВ