Новини

<< Всички новини

[17.06.2021]

ОБЯВЛЕНИЕ

Информация за приключване на проект №BG05M9OP001-2.040-0127 "Домашни грижи за достоен живот" процедура BG05M9OP001-2.103  "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - "Компонент 4" по ОП "РЧР" 2014-2020 г.

Изтегли:Тук

<< Всички новини | << АРХИВ