Новини

<< Всички новини

[09.04.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА ГЪРМЕН на основаниечл. 26, ал. 2 от Закона за норматнивнитеактове във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс  уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за Наредба за допълнение на наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

Допълнението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Гърмен с приемане на Тарифата цели да се регламентира цените на билетите за туристическите атракции, намиращи се на късно античен град „Никополис ад Нестум”, създадени по проект „Реставрация, консервация и социализация на късно античен град Никополис ад Нестум”.

В 30 - дневен срок заинтересованите лица могат да изразят становища, мнения и предложения по проекта на Наредбата на адрес: с. Гърмен, улица „Първа“ № 35“, Център за информация и услуги.

 

09.04.2021 год.

село Гърмен

 

 Изтеглете доклада : Тук

<< Всички новини | << АРХИВ