Новини

<< Всички новини

[19.03.2021]

ОБЯВА

О   Б   Я   В   А

 

Съобщавам Ви, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 /сто деветдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица завършили средно или висше образование в страната и чужбина, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

 

-         В гарнизон Стара Загора – 21 бр.

-         В гарнизон Ямбол – 15 бр.

-         Във в.ф. 38220 – Плевен – 4 бр.

-         Във в.ф. 34750 – Карлово -  70 бр.

-         Във в.ф. 26400 - Благоевград – 35 бр.

-         Във в.ф. 54990 – Враца – 10 бр.

-         Във в.ф. 28330 – Смолян - 20 бр.

-         Във в.ф. 24620 – Свобода – 10 бр.

-         Във в.ф. 42600 – Мусачево – 10 бр.

 

Срок за подаване на документите е до 23.04.2021г.

Кандидатите не трябва да са по-възрастни от 40 г., а лицата отговарящи на чл.141 ал.6 от ЗОВСРБ, не по-възрастни от 41 години за упражнилите правото си на пенсия и не по-възрастни от 44 години за неупражнилите правото си на пенсия.

 

Повече информация може да получите в офиса за военен отчет в община Гоце Делчев – 0888 200 179, община Гърмен – 0888 545 810 или във Военно окръжие – Благоевград ул.”Мизия”- № 9, тел.073/88-51-05.

 интернет сайтове;

 - на Министерство на отбраната – www.mod.bg

 - на Централно военно окръжие – www.comd.bg

 

<< Всички новини | << АРХИВ