Новини

<< Всички новини

[11.01.2021]

СЪОБЩЕНИЕ

Община Гърмен, на основание чл. 26 от Закона на нормативните актове, във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за изменение на Наредба за условиията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане  на бюджета на община Гърмен. 

Цялото съобщение: Тук

<< Всички новини | << АРХИВ