Новини

<< Всички новини

[08.12.2020]

СЪОБЩЕНИЕ

Община Гърмен обявява прием на документи от кандидат-потребители за социална услуга „топъл обяд“ по проект „Топъл обяд в община Гърмен в условия на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г., съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Проектът ще се реализира на територията на цялата община, като услугата ще се предоставя в периода от 04 януари до 27 април 2021 г.

Приемът на заявления за ползване на услугата „Осигуряване на топъл обяд в община Гърмен в условия на пандемията от COVID-19“ започва от 08 декември 2020 г.

Заявленията ще се приемат всеки работен ден, от 08:00 до 17:00 часа, в Деловодството на Община Гърмен и в кметствата по населени места.

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – 363 лв., хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания, са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности. Лица, получили хранителни помощи от БЧК през годината.

Най-нуждаещите се потребители ще бъдат определени след преценка на допустимост, извършена от Дирекция „Социално подпомагане“ – Гоце Делчев.

Заявление-декларация и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове в настоящата публикация или предоставени на хартия от Информационния център на Община Гърмен и от кметствата по населени места.

Повече информация може да се получи в работно време на тел. 0882966775 или в кметствата.

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

<< Всички новини | << АРХИВ