Контакти

 

Общинска администрация с. Гърмен

с. Гърмен, ул. "Първа" №35, ПК 2960

Булстат: 000024752

тел. 07523/20 40; 07523/20 47

факс: 07523/31 79; 0751/6 10 62

e-mail: [email protected]

официален сайт: www.garmen.bg