Община Гърмен » За община Гърмен » 12 години състезание по безопасност на движението в ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница.

12 години състезание по безопасност на движението в ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница.