Община Гърмен » За община Гърмен » ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН "ДА ПОДАДЕМ РЪКА" 2017

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН "ДА ПОДАДЕМ РЪКА" 2017