Община Гърмен » За община Гърмен » ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2015

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2015