Община Гърмен » За община Гърмен » Първа заседание на ОбС с. Гърмен - мандат 2015-2019 г.

Първа заседание на ОбС с. Гърмен - мандат 2015-2019 г.