Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към покана

Информация за покана

Описание

„Доставка и монтаж, чрез закупуване на  ново кухненско оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на „Домашен социален патронаж"село Марчево, общ.Гърмен по проект „Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на „Домашен социален патронаж" село Марчево , общ.Гърмен

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПОКАНАТА 

 

 №  Име на документа Дата на публикуване 
 1  Покана  28.09.2017
 2  Образци  28.09.2017
 3  Схема на разпределение  28.09.2017
4 Протокол 11.09.2017 


 

Дата на публикуване в профила на купувача 28.09.2017

 

Няма резултати