Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към покана

Информация за покана

Описание

„Доставка и монтаж, чрез закупуване на  ново кухненско оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на „Домашен социален патронаж\"село Марчево, общ.Гърмен по проект „Закупуване на оборудване, необходимо за осъществяване на дейността на „Домашен социален патронаж\" село Марчево , общ.Гърмен

ДОКУМЕНТИ КЪМ ПОКАНАТА 

1.  Покана  08.09.2017 
2. Образци  08.09.2017 
3. Схема на разпределение  08.09.2017 
4. Протокол №1 26.09.2017
5. Протокол №2 26.09.2017 
6. Заповед за прекратяване  26.09.2017

 

Дата на публикуване в профила на купувача 08.09.2017

 

Няма резултати