Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към покана

Информация за покана

Описание Покана за събиране на оферти за пазарни консултации свързани с реконструкция и обжавеждане за проект "Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен, включваща следните подобекти: ОДЗ "Никола Вапцаров" -с. Дебрен"
Дата на публикуване в профила на купувача 06.06.2017

 

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение ПК 2017  14.06.2017 
2. Протокол от комисията ПК 2017  14.06.2017 
3. Покана ПК 2017  06.06.2017