Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към покана

Информация за покана

Описание Пазарни консултации за "Реконструкция и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура на територията на община Гърмен, включваща следните подобекти: ОДЗ"Никола Вапцаров" село Дебрен "
Дата на публикуване в профила на купувача 20.09.2016

 

Документи към покана

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение за пазарна консултация  03.10.2016 
2. Протокол от комисията  28.09.2016 
3. Обява  20.09.2016