Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура

Описание Събиране на оферти с обява с предмет "Принудително премахване на незаконни строежи или части от тях съгласно разпоредбите на ЗУТ"
Дата на публикуване в профила на купувача 08.02.2017

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Решение за прекратяване на процедурата  14.03.2017 
2. Протокол от комисията  14.03.2017 
3. Съобщение за удължаване на срока и отваряне на оферти  27.02.2017 
4. Документация  08.02.2017 
5. Образци  08.02.2017 
6. Обява  08.02.2017 
7. КСС  08.02.2017