Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура

Процедура Публично състезание
Описание Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в обществана поръчка с предмет: "Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътни настилки и съоражения"
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 07.12.2016

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Обявление за възложена поръчка  07.02.2017 
2. Сключен договор  07.02.2017 
3. Решение  05.01.2017 
4. Протоколи  05.01.2017 
5. Доклад  05.01.2017 
6. Съобщение за отваряне на ценови оферти  30.12.2016 
7. Решение за откриване на поръчката  07.12.2016 
8. Обявление за поръчката  07.12.2016 
9. Образци  07.12.2016 
10. Документация Снегопочистване 2017  07.12.2016