Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-110

Възложител Община Гърмен
Процедура Открита процедура
Описание Открита е процедура за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Доставка чрез закупуване  на ново, неупотребявано специализирано МПС за превоз на хора с увреждания”
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 12.08.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-110

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор за закупуване на МПС  28.09.2016 
2. Протокол  29.08.2016 
3. Документация  12.08.2016 
4. Образци  12.08.2016 
5. Техническа спецификация  12.08.2016 
6. Обява  12.08.2016