Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-97

Възложител Община Гърмен
Процедура Открита процедура
Описание Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза "Техническа" и упражняване на авторски надзор по време на строителството, във връзка с подготовката на община Гърмен  за кандидатстване по "Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ за четери обособени позиции
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 29.07.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-97

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Обявление за възлагане на ОП  29.09.2016 
2. Обявление за възлагане на ОП  26.09.2016 
3. Решение 13  14.09.2016 
4. Решение 12  13.09.2016 
5. Документация  29.07.2016 
6. Обявление  29.07.2016 
7. Решение  29.07.2016 
8. Спецификация на оборудването за ОДЗ с. Дебрен  29.07.2016 
9. Образци  29.07.2016