Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-79

Възложител Община Гърмен
Процедура Открита процедура
Описание Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Ремонт на ВиК мрежи на населените места в община Гърмен”
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 30.06.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-79

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор  16.08.2016 
2. Протокол  08.08.2016 
3. Съобщение относно дата за отваряне на офертите  18.07.2016 
4. Съобщение относно удалжаване на срока за получаване на оферти  18.07.2016 
5. КСС  30.06.2016 
6. Обява  30.06.2016 
7. Документация  30.06.2016 
8. Образци  30.06.2016 
9. Техническа спецификация  30.06.2016