Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-56

Възложител Община Гърмен
Процедура Открита процедура
Описание Открита процедура за предоставяне на оферти за участие в обществена поръчка с предмет „Ремонт на общински пътища и улици в община Гърмен”
/Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/
Дата на публикуване в профила на купувача 13.04.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-56

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Информация за изпълнен договор  03.01.2017 
2. Информация за плащане  16.11.2016 
3. Информация за сключен договор  25.07.2016 
4. Сключен договор  25.07.2016 
5. Решение за избор на изпълнител  30.05.2016 
6. Протокол 3  30.05.2016 
7. Протокол 2  25.05.2016 
8. Съобщение  25.05.2016 
9. Протокол 1  12.05.2016 
10. КСС  13.04.2016 
11. Обявление  13.04.2016 
12. Разяснения към поръчката №1  13.04.2016 
13. Техническа спецификация  13.04.2016 
14. Образци  13.04.2016 
15. Документация  13.04.2016 
16. Решение  13.04.2016