Община Гърмен » ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА » Документи към процедура

Информация за процедура 04-00-1

Възложител Община Гърмен
Процедура Договаряне без предварително обявление
Описание

Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на община Гърмен, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътни настилки и съоръжения /Подписите се заличават на основание чл.2 от ЗЗЛД/

 

Дата на публикуване в профила на купувача 05.01.2016
Идентификационен номер на възложителя 04-00-1

 

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Информация за изпълнението на договор  15.06.2016 
2. Информация за плащане  31.03.2016 
3. Информация за сключен договор  19.01.2016 
4. Решение  05.01.2016 
5. Сключен договор  05.01.2016