Четвъртък, 29 септември 2016
Новини

 

Градът на победата при
река Места – Никополис ад Нестум

Един от най- значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. Това от своя страна доведе до повишаването на туристическото търсене в общината и допринесе за развитието на икономиката в региона и подобри качеството ... виж още