Вторник, 03 Май 2016
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 28 Април 2016 08:41

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Гърмен, председателят на Общински съвет – с. Гърмен

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2015 г.

Дата на провеждане на обсъждането – 11.05.2016 г. от 17.00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация – с. Гърмен

 
Със VІІ-мия Международен фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“ -15-16 април, тържествено бяха закрити празниците на община Гърмен ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен е може би единствената община в България, чиито празници  продължават цяла седмица. От 11 до 17 април, детски смях и веселие огласяха населените места от общината, песни, танци и много спортни състезания станаха атракция  както за жителите, така и за многото гости от страната и чужбина.  А хубавото време беше постоянен спътник на всички мероприятия, което още повече допринесе за доброто настроение на всички.

С похода, който тази година бе до параклиса „Св. Архангел-Михаил“ в  землището на Дъбница, неофициално бе даден старт на празниците, а официалното им откриване направи кметът на общината – г-жа Минка Капитанова, с издигането на българското знаме, на 11.04.2016 г. След това, заедно със своите заместници – г-жа Емилия Топалова и г-н Мустафа Улан, засадиха ружи, които ще красят центъра на селото.

 

Много спортни състезания и музикални програми, конкурси и рецитали имаше в почти всички населени места от общината. Но кулминацията на празниците както винаги, бе Международния фолклорен фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“, който се проведе за седма поредна година. Парадното шествие на участниците във фестивала, концертите на българските групи през първата  вечер и на гостите от  Гърция, Македония, Молдова и Румъния - през втората, направиха незабравими и тези празници.

Снимки от Празниците на община Гърмен може да видите ТУК!

 
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ПДФ Печат Е-мейл

ДО

КМЕТОВЕТЕ, УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ  ГРАДИНИ И ЧИТАЛИЩАТА

ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В

VII-МИ МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

„ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“-2016 Г.

ОБЩ. ГЪРМЕН

УВАЖАЕМИ ДЕЦА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

Приемете моите най-искрени благодарности във връзка с подготовката и участието ви в празниците на община Гърмен.

Благодаря на кметовете по населени места, читалищата, училищата и детските градини, с помощта на които, празниците на общината и тази година станаха възможни.

Благодаря на всички участници във фолклорния фестивал „Да пеем и танцуваме заедно“ - 2016 г.

Благодаря на служителите от общинска администрация за изключително добрата организация и ангажираност в целия процес по провеждането на фестивала.

Помощта и подкрепата на всички вас  направиха празниците възможни и успешни.

Изразявам своята признателност за всеотдайният ви труд.

Вярвам, че и в бъдеще ще запазите ентусиазма си и се надявам отново да разчитаме на вашето съдействие и подкрепа.

Пожелавам на всички  здраве, вдъхновение, много лични и професионални успехи.

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на Община Гърмен

Снимки от празниците на общината може да видите ТУК!

 
НА ВНИМАНИТЕО НА КМЕТОВЕТЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен, уведомява всички собственици на едри преживни животни на територията на общината, че във връзка с констатирани огнища на болестта „заразен нодуларен дерматит“ в областите Пловдив, Стара Загора и Хасково в Р България, на територията на област Благоевград  са предприети следните противоепизоотични мерки:

· Забранява се търговията и движението на едри преживни животни на територията на област Благоевград, с изключени на тези предназначени за незабавно клане до месодобивно предприятие. Предвижването се извършва след писмено уведомление и получено разрешение от ЦУ на БАБХ;

· Забранява се провеждане на пазари и изложби на едри преживни животни на територията на област Благоевград;

· Стопаните на по-големи ферми, за едри преживни животни, да засилят спазването на мерките за биосигурност във фермите, като ограничат максимално достъпа на външни лица до техните обекти. Да предприемат незабавно мерки за дезинфекция и дезинсекция на помещенията за отглеждане на животни, дворовете на животновъдните обекти, торищата и самите животни. Инструкция за дезинсекция може да намерите при официалния ветеринарен лекар на общината и при регистрираните ветеринарни лекари, обслужващи животновъдните обекти. При съмнение или наличие на болни животни, незабавно да се информира регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект, в негово отсъствие – официалния ветеринарен лекар на общината. Когато и двамата отсъстват, да се информира кмета на населеното място;

· Да предоставят незабавен достъп на ветеринарните лекари до животните в обектите, с цел инвентаризация, клинични прегледи, ваксинация и др. ветеринарно-медицински мероприятия;

· Собствениците на едри и дребни преживни животни да съблюдават стриктно заповедта на кмета на община Гърмен, за райониране на пасищата на територията на общината.

 

Общинска ветеринарна служба с. Гърмен

 
Уважаеми дами и господа, ПДФ Печат Е-мейл

Във връзка с изпълнението на националната инициатива за подпомагане на бизнеса за участие в програми на ЕС: "УСПЕШНИ ЗАЕДНО", Областен информационен център - Благоевград приканва бизнеса на територията на област Благоевград да вземе участие в проучване на мнението на местния бизнес за ОПРОСТЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ПРОГРАМИТЕ НА ЕС.

Проучването се извършва на територията на всички 28 области и предоставената в анкетната карта информация ще бъде обобщена на национално ниво и предоставена на Централното координационно звено, към Администрацията на Министерски съвет, което подпомага цялостната организация, координация и контрол на системата за управление на средствата от ЕСИФ и координира действията на Управляващите органи, като ги подпомага при прилагането на правото на Европейския съюз и на българското законодателство.

В тази връзка, моля за Вашето любезно съдействие да попълните приложената АНКЕТНА КАРТА, която очакваме да бъде изпратена обратно до края на месец април на ел. адрес на Областен информационен център – Благоевград:  oic.blagoevgrad@gmail.com и  oic.blagoevgrad@eufunds.bg

Анкетата може да бъде намерена и на страницата на Областен информационен център Благоевград на адрес:  http://www.eufunds.bg/blagoevgrad

 

Анкетната карта може да свалите от ТУК!

 
Home