Вторник, 06 Окт 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
МЛАДЕЖИ МОГАТ ДА КАНДИДАСТВАТ ЗА РАБОТА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ С. ГЪРМЕН ПДФ Печат Е-мейл

От 28 септември младежите до 29 години могат да кандидатстват по програмата „Старт на кариерата”,  реализирана от Министерството на труда и Агенцията по заетостта.

Програмата дава възможност на двама  млади висшисти, в рамките на 9 месеца през 2016 г., да придобият трудов стаж и опит по своята специалност в общинска администрация  с. Гърмен. За администрацията са одобрени 2 работни места. Едното е със специалност екология , а другото е със специалност: стопанско управление; маркетинг; информатика или бизнес администрация.

Кампанията по набиране на документите ще продължи до 23 октомври 2015 година.

Кандидатстването става в дирекциите „Бюро по труда“ в цялата страна.

От общинска администрация с. Гърмен

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

Благоевградска област

 

На 07.10.2015 г. /13:00 - 16:00 ч./ - Дебрен Втора: 5; Двадесет и Осма: 3; Двадесет и Пета: 8, 9; Двадесет и Трета: 44; Двадесет и Четвърта: 24, 6, 7; Двадесета: 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 35, 36, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Дванадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Девета: 1, 15; Деветнадесета: 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9; Десета: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 5, 7, 9; Единадесета: 1, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 26, 4, 6, 8; Осма: 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Петнадесета: 5; Първа: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 3, 32, 4, 40, 5, 6, 7, 8, 9; Седма: 2; Трета: 10, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51; Тринадесета: 1, 2, 26, 3; Четвърта: 16; Четиринадесета: 6; Шеста: 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; Шестнадесета: 1, 3

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:

 

На 30.09.2015 г. /09:30 - 14:30 ч./ - Дъбница Двадесет и Втора: 10, 12, 16, 18, 20, 6, 7, 8, 9; Двадесет и Девета: 2, 3, 4, 5, 7; Двадесет и Осма: 1, 10, 2, 4, 6, 8; Двадесет и Пета: 17; Двадесет и Първа: 1, 3, 4, 6; Двадесет и Трета: 1, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Двадесет и Шеста: 2, 3; Двадесета: 1, 11, 12, 13, 2, 3, 5, 8, 9; Девета: 22, 24, 25, 34, 9; Деветнадесета: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Единадесета: 1, 10, 12, 12a, 3, 5, 6, 7, 8; Осемнадесета: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 4, 5, 5a, 7, 8, 9; Пета: 1, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 24, 26, 27, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 5, 6, 7; Петнадесета: 1, 14, 2, 3, 4; Първа: 15, 7, 8; Седемнадесета: 11, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; СтоПански Двор: бл. Сграда; Трета: 10; Четвърта: 1, 12, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 4, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9, 9а; Шеста: 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39; Шестнадесета: 10, 11, 15, 17, 23, 9

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми дами и господа,

Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна среща за представяне на схемите „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/ или търсещи международна закрила“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Допустими кандидати и по двете схеми са общини, училища, детски градини и юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност. По време на събитието ще бъдат представени насоките за кандидатстване по двете схеми.

Информационната среща ще се проведе на 06.10.2015 г. – вторник, от 11.00 часа в залата на читалище „Искра“ – с. Гърмен.

 

Очакваме Ви!

 
ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА АДРЕСНТИЕ РЕГИСТРАЦИИ ОТ 1 ЮЛИ 2014 Г. ДО 30 АПРИЛ 2015 Г. ПДФ Печат Е-мейл

Протокол за извършена проверка на адресните регистрации от 1 юли 2014 г. до 30 април 2015 г. може да изтеглите от ТУК!

 
Home