Сряда, 27 Авг 2014
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ЗАПОВЕД ПДФ Печат Е-мейл

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 4, от Наредба № Iз-1053/19.04.2011 г. на Министерство на вътрешните работи и Министерство на земеделието и храните, във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, с цел определяне на мерки за пожарна безопасност и писмо с входящ № 61-00-111/18.07.2014 г. на Главния секретар на МВР ОБЯВЯВАМ:

Настъпването на етап „восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на Община Гърмен и определям следните мерки за осигуряване на пожарната безопасност по време на кампанията по прибиране на реколтата:

 

Цялата заповед може да изтеглите от ТУК!

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Относно заболяването „Син език”

Заповедта може да изтеглите от ТУК!

Списък с контакти на служителите от ОСЗ може да изтеглите от ТУК!

Приложенията може да изтегите от ТУК!

Списък на ОВЛ може да изтеглите от ТУК!

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

От 09.08.2014 г. туристическото атракционно влакче ще пътува освен с направена заявка от туристически групи, също така и всяка събота и неделя по следното разписание.

Маршрут за събота

Маршрут за неделя

Цената на билета

Деца - 1лв.

Възрастни - 3 лв.

 

Телефон за връзка 0894 349 039

 
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че съгласно Решение №584 от 03.06.2014 г. на Общински съвет с. Гърмен: еднократната финансова помощ се отпуска от общинския съвет. Всички молби за помощи се подават до Общински съвет с. Гърмен.

От Общината

 
Заключителна конференция по проект „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово” ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен завърши един от трансграничните си проекти с община Босилово. Проектът „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента на пред присъединителна помощ  България-Бивша Югославска Република Македония ”, стартира преди две години-на 23.07.212 г. и приключва на 22.07.2014 г.

Бюджетът на проекта  е 304 410,25 евро, като 136 710,08 евро за община Босилово и 167 700.16 евро за община Гърмен. По-голямата част от средствата в община Гърмен бяха за строително- монтажни работи. Извърши се ремонт и оборудване на част от НЧ “Искра1924“ и се превърна в младежки център за развитие на творчеството на младите хора от общината.

 
Home