Събота, 13 Фев 2016
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ПОКАНА ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

През месец декември 2015 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ (МИГ – Гоце Делчев) подписа договор за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № РД 50-194/07.12.2015 г.  по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.  (ПРСР) с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция“. Партньори на МИГ - Гоце Делчев при реализацията на проекта са публично-частни партньорства от общините Хаджидимово и Гърмен (Фондация МИГ –Хаджидимово и Местно партньорство – Гърмен, вкл. Община Гърмен, Сдружение „Неврокоп“ и ЕТ „Сузана Сариева). Целта на проекта е де се разработи стратегия за местно развитие по подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), която обхваща всички населени места в общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово и МИГ да кандидатства за финансирането и по ПРСР. Ще бе създадена и нова МИГ като Сдружение с нестопанска цел „Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“  на територията на трите общини. В рамките на проекта са предвидени дейности по информиране и консултиране във връзка с популяризирането на подхода ВОМР сред местното население и привличането на местната общност към процеса на разработване на стратегията за местно развитие. Дейностите, които ще се изпълняват по проекта, изискват активно обществено участие.

С оглед на гореизложеното бих искал да Ви поканя да вземете участие в  информационен ден, на който ще Ви бъде представена подробна информация за подхода ВОМР и процеса на разработване на стратегия за местно развитие за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Събитията ще се проведат на 12 февруари 2016 г., петък в следните часове:

- 10.00 ч. в сградата на Община Хаджидимово, гр. Хаджидимово, пл. „Димо Хаджидимов” №46, зала на Общински съвет – Хаджидимово;

- 14.00 ч. в сградата на Община Гърмен, с. Гърмен, ул. Първа №35, зала на Общински съвет Гърмен;

- 17.00 ч. в сградата на Община Гоце Делчев, гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоана” №2, зала на партерен етаж.

 

Официалната покана може да изтеглите от ТУК!

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

От 25.01.2016 г. започна плащането на данък МПС в община Гърмен. Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатените до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 
ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТ ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 22 Януари 2016 13:15


Община Гърмен е партньор и доставчик на социалната услуга „Личен асистент” по Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C001 „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на проект „Нови възможности за грижа”, регламентираща кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „Личен асистент”, Община Гърмен обявява прием на заявления за кандидатстване за длъжността медицински специалист.

За заемане на длъжността медицински специалист могат да кандидатстват специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински Фелдшер”.

За медицински специалисти могат да кандидатстват лица, отговарящи на едно от следните изисквания:

- Безработни лица

- Трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд

- Лица в пенсионна възраст

- Всеки кандидат за медицински специалист следва да представи следния комплект от документи:

- Заявление за кандидатстване за медицински специалист на услугата /по образец/

- Копие от документ за самоличност

- Автобиография

- Диплома за базово медицинско образование

- Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година/ служебна бележка от работодател/трудова книжка/др./

- Служебна бележка от месторабота /ако кандидатът работи/

- Пенсионно разпореждане /ако кандидатът е пенсионер/

Осигуряването на здравни услуги на потребителите на социалната услуга „личен асистент“ ще бъде в периода от 01.02.2016 г. до 29.02.2016 г.

Документите за кандидатстване се приемат в стая №15, етаж 3, в община Гърмен, ул. „Първа“ № 35 от 25.01. 2016 г. до 29.01.2016 г. включително.

1. Заявление за кандидатстване.

2. Автобиография

 

 

 
48 деца сираци от община Гърмен получиха пари и играчки от благотворителната кампания "Да подадем ръка" ПДФ Печат Е-мейл

12 045 лева събраха жителите на община Гърмен по време на тазгодишната благотворителна кампания "Да подадем ръка", която се проведе по случай коледните и новогодишните празници под патронажа на кмета Минка Капитанова.

"Изключително съм доволна от съпричастността на жителите на община Гърмен, училищата, администрацията и десетките дарители, които се отзоваха и помогнаха да доставим макар и малка радост, топлина и надежда на 48 деца сираци от нашата община. Тази година се събраха двойно повече средства, затова и дарените суми на децата са по-големи", коментира за ИНФОМРЕЖА кметът на община Гърмен Минка Капитанова.

Тя съобщи, че децата с по един родител са получили от кампанията "Да подадем ръка" за Коледа и Нова година по 246 лева, а други две деца, които са пълни сираци - по 492 лева.

Колективът на "Сокотаб" от Пловдив извън дарителската инициатива е зарадвал за празниците с играчка - голяма кола, и 100 лева, 7-годишния Али Инузов от село Рибново, който загуби 28-годишната си майка Фатме при тежката катастрофа през ноември миналата година на пътя между Места и Добринище.

От пловдивското тютюнево предприятие са оторизирали лично кмета Минка Капитанова да връчи на малкия Али и баща му техния подарък, скромната сума и топлите им пожелания за здраве и по-добра 2016 година.

 
Благодарствено писмо ПДФ Печат Е-мейл

Инициатива за подпомагане на децата сираци от община Гърмен „Да подадем ръка“

Уважаеми жители на община Гърмен,

Скъпи приятели,

За трета поредна година, община Гърмен, организира инициативата „Да подадем ръка” за подпомагане на децата сираци от общината.

Повече от месец кипеше трескава подготовка в училищата и детските градини, където децата изработваха сувенири, рисунки и разни украшения, които разпродадоха на благотворителния коледен базар. Някои училища, детски градини и кметства организираха предварително благотворителни кампании и предадоха събраните средства на комисията или ги преведоха на банковата сметка, разкритата за инициативата.

Инициативата бе финализирана с благотворителния коледен базар и благотворителен концерт, на 22 декември 2015 г., в който взеха участие самодейци от общината и атрактивния певец Иван Дяков.

Огромна бе подкрепата и от фирмите, които освен с участие в коледния базар преведоха и парични средства по банковата сметка.

Благодарение на активното участие на всички, които станахте съпричастни и подкрепихте тази благородна кауза, към настоящия момент - 23.12.2015 г., са събрани 10 840 ( десет хиляди осемстотин и четиридесет) лева, от които:

  1. По банковата сметка са постъпили 3 460 ( три хиляди четиристотин и шестдесет) лв.;

  2. От благотворителния базар и благотворителния концерт са събрани 7 380 (седем хиляди триста и осемдесет ) лв.

Събраните средства ще се разпределят между 48-те деца сираци от община Гърмен, на които аз лично ще ги връча.

Скъпи съграждани,

Вашето милосърдие и отзивчивост, вашата съпричастност, вашата щедрост ще накара толкова много лица да се усмихнат и тази година, ще направят по-щастливи празниците за тези деца. Помощта ви е безценна и достойна за уважение и преклонение.

Да направиш добро, да дариш усмивка, да подадеш ръка, когато някой се нуждае от опора, да вдъхнеш кураж, когато някой е обезверен – това е велико!

Сърдечно благодаря на всички, които подадохте ръка на децата сираци и дадохте своя принос за малката усмивка, появила се на техните лица.

Всички вие показахте какво означава съпричастност, милосърдие, доброта, да уважаваш и обичаш, и да подариш надежда, когато най-много имаш нужда от нея.

Благодаря ВИ!

Честита Новата 2016 година! С пожелание за много здраве, успехи и благополучие!

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 

Снимки от събитията ТУК!

 
Home