Четвъртък, 29 Ян 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
Кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова присъства на обучение по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“ ПДФ Печат Е-мейл

На 22 и 23 януари 2015 година, в град Банско, г-жа Минка Капитанова – Кмет на община Гърмен, присъства на обучение за членовете на мрежата за социално предприемачество в Югозападна България. Обучението се осъществява по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“, изпълняван от Сдружението на Югозападните общини и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на обучението е да се повиши капацитета на целевите групи за прилагане на практика на идеята за създаване на социално предприятие и да формира умения как да се представи на пазара по иновативен начин.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са:

· да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България;

· да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България;

 

· да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 Г” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” ПДФ Печат Е-мейл

За порадна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс «ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 Г.»  с мото «Обичам природата – и аз участвам». Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и да се следват съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаване на по – добра жизнена среда. Участници в конкурса могът да бъдат общини и кметства от цялата страна, както и училища, детски градини и обединени детски комплекси.

Максималният размер средства за реализиране на проектите на общини и кметства е до 10 000 лева, а на училища и детски зеведения – до 5 000 лева (с включено ДДС).

За общини и кметства ще бъдат финансирани проекти за озебеняване и възтановяване на зона за отдих, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения. Проектите на училища и детски заведения следва да търсят връзка с учебния и възпитателен процес и могат да включват разходи за озеленяване, спортни уледи, съоражения за игра на открито, създаване на еко кътове, информационни брошури, диплянки, мултимедия, организиранен на екологични събития, оборудване и учебни пособия и др.

Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, хонорари, възнаграждения, лекторски, и др. Административни разходи.

Срокът за подаване на проектните предложения е 20.02.2015 г.

Пълна информация за националната кампания може да намерите на адрес: www.pudoos.bg

Изтегрете:

Покана за участие за общини и кметства

Покана за участие на ЦДГ, ОДЗ, ОДК и училища

 
АПЕЛ ЗА ПОМОЩ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми съграждани,

В рамките на 2 седмици се налага да се обърна към вас отново, с  апел за помощ на наши съграждани.

Както ви е известно,  на 20 януари 2015 г. през нощта,  пожар изпепели три къщи в село Балдево, а четвъртата, чийто покрив изгоря, е пред срутване от многото вода, с която е обливана за да се спаси.

Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалите семейства с каквото можем.

Банковите им сметки за оказване на помощ са:

-Борис Иванов Гюрнев - IBAN: BG44 BPBI 7942 1084 8503 01

-Марийка Димитрова Гюрнева - IBAN: BG38 STSA 9300 0016 8497 61

-Стоил Борисов Толев -  IBAN: BG84 STSA 9300 0016 8875 39

-Сийка Иванова Джупанова - IBAN: BG26  CRBA 9898 1400 0421 05

Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват и ще подкрепят пострадалите семейства.

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
АПЕЛ ЗА ПОМОЩ ПДФ Печат Е-мейл

 

Уважаеми съграждани,

На, 02.01.2015 г.,  пламна пожар в с. Горно Дряново, община Гърмен. Двете къщи на семейство Кезим и Рабие Ходжови – старата и новата, изгоряха до основи, а от къщата на съседа им  Шукри Медов - покривът  и вторият етаж.

Голяма  бе помощта на местните жители по времето на пожара, които заедно с огнеборците, успяха да спасят съседните къщи от огнения ад. Голяма е тяхната помощ и сега, когато заедно с пострадалите,  разчистиха  остатъците от пожара и започнаха наново изграждането им.

Благодаря на всички жители от с. Горно Дряново и на всички, които с труд  и пари помогнаха на пострадалите семейства.

Предварително благодаря и на всички, които ще подкрепят пострадалите семейства, било с пари или по друг начин.

Убедена съм, че всеки от нас може да отвори сърцето и душата си в името на доброто и състраданието, и да помогнем на пострадалите семейства - Ходжови и Медови.

Банкови сметки за оказване помощ на:

· семейство Ходжови:

Кезим Неджипов Ходжов -  IBAN – BG25STSA93000019086039

· семейство Медови:

Шукри Шукриев Медов IBAN – BG77UBBS80021027960640

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
Инициатива за подпомагане на децата сираци от община Гърмен „Да подадем ръка“ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми жители на община Гърмен,

Скъпи приятели,

За втора поредна година, община Гърмен, организира инициативата „Да подадем ръка” за подпомагане на децата сираци  от общината.

Повече от месец кипеше трескава подготовка в училищата, където учениците изработваха сувенири, рисунки и разни украшения, които разпродадоха на благотворителния коледен базар. Някои училища, детски градини и кметства организираха предварително благотворителни кампании и предадоха събраните средства на комисията  или ги преведоха на банковата сметка, разкритата за инициативата.

За първи път, тази година,  група деца от с. Гърмен, по тяхна инициатива, организираха „Снимка с дядо Коледа“, като част от благотворителната кампания, с която подпомогнаха децата сираци.

Инициативата бе финализирана с благотворителния коледен базар и  благотворителен концерт, на 19 декември 2014 г., с участието на Ирина Паскалева, Снежина Андреева и Иван Гоцев.

Благодарение на активното участие на всички, които станаха съпричастни  и  подкрепиха тази благотворителна кауза се събраха 7 958 лева.

1. По банковата сметка, открита специално за инициативата, постъпиха 2 565,20 лв.;

2. От благотворителния базар и благотворителния концерт  се събраха 5 392,80 лв.

Събраните средства бяха разпределени между 46-те деца сираци от община Гърмен. Съгласно специално изработените вътрешни правила, всички те получиха по равно сумата от 173 лв.


Скъпи съграждани,

Вашето милосърдие и отзивчивост, вашата съпричастност, вашата щедрост направиха по-щастливи празниците за тези деца. Помощта ви е безценна и достойна за уважение и преклонение.

Да направиш добро, да дариш усмивка, да подадеш  ръка, когато някой се нуждае от опора, да вдъхнеш кураж, когато някой е обезверен – това е велико!

Сърдечно благодаря на всички, подали ръка на децата сираци и дали своя принос за малката усмивка, появила се на техните лица.

Всички вие показахте какво означава съпричастност, милосърдие, доброта, да уважаваш и обичаш, и да подариш надежда, когато най-много имаш нужда от нея.

Благодаря  ВИ!

Честита Новата 2015 година! С пожелание за много здраве, успехи и благополучие!

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

Снимков материал

 
Home