Петък, 18 Апр 2014
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ОБЯВА ПДФ Печат Е-мейл

Празникът на община Гърмен, тази година ще се проведе от 22 до 26 април 2014 година.

Програмата за празника може да прочетете от ТУК!

 
Стартираща пресконференция по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен” ПДФ Печат Е-мейл

На, 31 март 2014 г., от 10.00 ч., в Заседателната зала на общинска администрация село Гърмен, се проведе стартираща пресконференция по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен”.

В нея взеха участие всички служители на общинска администрация, кметове на кметства и журналисти от регионалните медии. Гости на пресконференцията бяха г-н Ахмед Башев – депутат от 42-то Народно събрание и г-н Мурад Адем – Председател на Общински съвет село Гърмен, които поздравиха присъстващите и пожелаха успешно изпълнение на проекта.

Ръководителят на проекта - г- жа Силвена Русева, запозна присъстващите с основните и специфични цели, задачите и дейностите по проекта. Особен интерес предизвикаха темите на обученията, в които са включени всички служители според техните длъжностни характеристики.

Снимков материал може да видите ТУК!

 
Ден на таланта ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен продължава изпълнението на проекта „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен –Босилово”, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента на пред присъединителна помощ  България-Бивша Югославска Република Македония ”

Във връзка с изпълнението на дейност № 8 по този проект на 13 и 14 март 2014 г. ( четвъртък и петък ) в община Босилово, Бивша Югославска Република Македония се проведе ”Ден на таланта”.

За провеждането на това събитие от община Гърмен на 13.03.2014 г. отпътуваха общо 26 човека, в това число екипа на проекта, Кмета на общината и 17 ученика от различни населени места на общината. Там ги посрещнаха ученици на тяхната възраст от община Босилово и заедно отпътуваха за с. Моноспитово, за да  рисуват на тема ”Как изглежда бъдещето на моята община”.

Снимков материал може да видите ТУК!

Празните пана, които ги „посрещнаха” в специално пригодената зала „оживяха” само за няколко часа и се превърнаха в една галерия с прекрасни идеи за развитието на двете общини. От направените рисунки се вижда, че младите хора искат да се запази архитектурния стил на сградите, да се опазят горите и водите  и да се изгради добра инфраструктура и чиста екологична среда. Върху част от рисунките се вижда, че младите хора си пожелават да имат летище на територията на община Гърмен- „това би било прекрасно” - си коментираха присъстващите.

 
Стартира изпълнението на проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен” ПДФ Печат Е-мейл

На 13.12.2013 г. община Гърмен сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за изпълнение на проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен”. Проектът е на стойност 69 653 лева и е с продължителност 9 месеца.

Основните му цели са: Повишаване на личната компетентност на служителите на общината и подобряване на координацията и взаимодействието между тях.

По проекта ще бъдат реализирани следните дейности:

Ще бъдат обучени 6 общинските служители по 3 теми от каталога на Института за публична администрация:

· Управление на електронната администрация. Облачни технологии. Архитектури, модели и виртуална среда – 2 служители;

· Електронни таблици с MS EXCEL-– 2 служители;

· Е - правителство: Успешни практики и предпоставки за развитие-– 2 служители;

 
Община Гърмен стартира нов проект ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен стартира поредния си нов проект – „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на община Гърмен” финансиран по Схема BGEIF №2012/01 „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на емигранти в ЕС” и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности”.

Целта на проекта е създаване на информационен център за граждани на трети държави на територията на община Гърмен. Чрез изграждането на центъра се цели подпомагане на гражданите на трети държави, за успешна социална, психологическа, образователна, икономическа и културна адаптация и интеграция в България. Освен това по проекта ще бъде доставено и оборудване за информационния център в с. Марчево. Общият бюджет на проекта е на стойност 217 295,48 лв., а периода на изпълнение- 5 месеца.

 
Home