Вторник, 29 Юли 2014
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ПДФ Печат Е-мейл

Информация относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕМОНТ НА ВиК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА ГЪРМЕН” може да изтеглите от ТУК!

 
Заключителна конференция по проект „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово” ПДФ Печат Е-мейл

Община Гърмен завърши един от трансграничните си проекти с община Босилово. Проектът „Устойчиво икономическо развитие, чрез подобряване на социалната инфраструктура в трансграничния регион Гърмен – Босилово”, финансиран по „Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента на пред присъединителна помощ  България-Бивша Югославска Република Македония ”, стартира преди две години-на 23.07.212 г. и приключва на 22.07.2014 г.

Бюджетът на проекта  е 304 410,25 евро, като 136 710,08 евро за община Босилово и 167 700.16 евро за община Гърмен. По-голямата част от средствата в община Гърмен бяха за строително- монтажни работи. Извърши се ремонт и оборудване на част от НЧ “Искра1924“ и се превърна в младежки център за развитие на творчеството на младите хора от общината.

 
В помощ на пострадалите от наводненията във Варна и Добрич ПДФ Печат Е-мейл

БЧК под егидата на кмета на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова, проведе кампания за събиране на помощи за пострадалите от наводненията във Варна и Добрич.  Всички кметове и жители от общината взеха присърце  събирането на помощи, като най-активни бяха жителите на с. Огняново, с. Дебрен и с. Ореше. В резултат на това се събраха 1344 лв.,  дрехи, шалтета, одеяла, храна  и минерална вода.

Събраните 1344 лв. се преведоха в сметката за пострадалите от наводненията във Варна и Добрич. Дрехите, храната и водата, по решение на кметовете от община Гърмен,  се изпратиха за пострадалите жители от Добрич.  Извозването им бе дарение от  транспортната фирма  „Еконт“ .

С тази кампания, жителите от община Гърмен за пореден път показаха, своята  съпричастност, милосърдие и доброта,   и  подариха надежда на пострадалите, когато най-много имаха нужда от нея.

Благодарим на всички, които се включиха!

 

От общината

 
Проектът „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен” върви към своя край ПДФ Печат Е-мейл

Приключи изпълнението на дейност 2: Провеждане на индивидуални специализирани обучения за общинските служители, извън ИПА.

На 28, 29 и 30 май 2014 г. се проведе заключителното обучение за служителите на община Гърмен по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен”, BG051PO002/13/2.2-11. Обучението  се проведе в рамките на изпълнение на дейност 3 „Обучения за развиване на ключови компетентности на общинските служители”. В него се включиха 67 служители на общинска администрация, които бяха разделени на 2 групи с цел ненарушаване работата на администрацията.

Основните теми, които обхвана обучението бяха:

1. Умения за комуникация

2. Ефективно управление на времето

3. Умение за вземане на решение и управление на конфликти

4. Работа в екип

С това обучение приключи изпълнението на дейност 2, която включваше още две обучения по следните теми:

· Работа с неграмотни и със специфични потребности клиенти - 3 дневно обучение в което се проведе в периода 9 – 11 април 2014 г. и в него взеха участие 4 общински служители;

· Развитие на ефективни комуникационни и презентационни умения и работа с медии - 3 дневно обучение, което се проведе в периода 14 – 16 април 2014 г. и бяха обучени 10 общински  служители;

 

И трите обучения не се предлагат в каталога на Института по публична администрация и са заявени от служителите на община Гърмен в специализираната администрация и фронт офиса като необходими за тяхното професионално и служебно развитие и отговарят на съвременните изисквания  към административните служители.

 
Продължават обученията за служителите на община Гърмен по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен” ПДФ Печат Е-мейл

На 19, 20 и 21 май 2014 г. ще се проведе поредното обучение за служители на община Гърмен по проект „Компетентни и мотивирани служители на община Гърмен”, BG051PO002/13/2.2-11. То е на тема „Създаване на мрежи от партньорства” и е в рамките на изпълнение на дейност 2 „Провеждане на индивидуални специализирани обучения за общинските служители извън ИПА. С това обучение приключва изпълнението на дейност 2, която включваше още две обучения по следните теми:

· Работа с неграмотни и със специфични потребности клиенти - 3 дневно обучение в което се проведе в периода 9 – 11 април 2014 г. и в него взеха участие 4 общински служители;

· Развитие на ефективни комуникационни и презентационни умения и работа с медии - 3 дневно обучение, което се проведе в периода 14 – 16 април 2014 г. и бяха обучени 10 общински  служители;

 

 
Home