Събота, 28 Фев 2015
ОБЩИНА ГЪРМЕН
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Благоевградска област

 

На 12.02.2015 г. /09:00 - 16:30 ч/ - Огняново, Общ. Гърмен   Горни Бани: , почивна Станция, преди База Апк, сграда, хотел Петрелийски, Почивна станция Ушев,; Долни Бани: бл.  Хотел Терма Вита;с. Лещен;с. Горно Дряново

 
Кметът на община Гърмен, г-жа Минка Капитанова присъства на обучение по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“ ПДФ Печат Е-мейл

На 22 и 23 януари 2015 година, в град Банско, г-жа Минка Капитанова – Кмет на община Гърмен, присъства на обучение за членовете на мрежата за социално предприемачество в Югозападна България. Обучението се осъществява по проект "Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии“, изпълняван от Сдружението на Югозападните общини и финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Целта на обучението е да се повиши капацитета на целевите групи за прилагане на практика на идеята за създаване на социално предприятие и да формира умения как да се представи на пазара по иновативен начин.

Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия. Специфичните цели на проекта са:

· да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България;

· да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България;

 

· да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.

 
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 Г” на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” ПДФ Печат Е-мейл

За порeдна година МОСВ и ПУДООС обявяват конкурс «ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2015 Г.»  с мото «Обичам природата – и аз участвам». Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и да се следват съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда, както и да се насърчи участието с доброволен труд на гражданите и младите хора в създаване на по – добра жизнена среда. Участници в конкурса могът да бъдат общини и кметства от цялата страна, както и училища, детски градини и обединени детски комплекси.

Максималният размер средства за реализиране на проектите на общини и кметства е до 10 000 лева, а на училища и детски зеведения – до 5 000 лева (с включено ДДС).

За общини и кметства ще бъдат финансирани проекти за озебеняване и възтановяване на зона за отдих, изграждане или ремонтиране на детски площадки, спортни съоръжения. Проектите на училища и детски заведения следва да търсят връзка с учебния и възпитателен процес и могат да включват разходи за озеленяване, спортни уледи, съоражения за игра на открито, създаване на еко кътове, информационни брошури, диплянки, мултимедия, организиранен на екологични събития, оборудване и учебни пособия и др.

Не се финансират печалба, семинари, озвучаване, командировки, хонорари, възнаграждения, лекторски, и др. Административни разходи.

Срокът за подаване на проектните предложения е 20.02.2015 г.

Пълна информация за националната кампания може да намерите на адрес: www.pudoos.bg

Изтегрете:

Покана за участие за общини и кметства

Покана за участие на ЦДГ, ОДЗ, ОДК и училища

 
АПЕЛ ЗА ПОМОЩ ПДФ Печат Е-мейл

Уважаеми съграждани,

В рамките на 2 седмици се налага да се обърна към вас отново, с  апел за помощ на наши съграждани.

Както ви е известно,  на 20 януари 2015 г. през нощта,  пожар изпепели три къщи в село Балдево, а четвъртата, чийто покрив изгоря, е пред срутване от многото вода, с която е обливана за да се спаси.

Нека в този тежък момент да помогнем на пострадалите семейства с каквото можем.

Банковите им сметки за оказване на помощ са:

-Борис Иванов Гюрнев - IBAN: BG44 BPBI 7942 1084 8503 01

-Марийка Димитрова Гюрнева - IBAN: BG38 STSA 9300 0016 8497 61

-Стоил Борисов Толев -  IBAN: BG84 STSA 9300 0016 8875 39

-Сийка Иванова Джупанова - IBAN: BG26  CRBA 9898 1400 0421 05

Предварително благодаря на всички, които ще се отзоват и ще подкрепят пострадалите семейства.

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
АПЕЛ ЗА ПОМОЩ ПДФ Печат Е-мейл

 

Уважаеми съграждани,

На, 02.01.2015 г.,  пламна пожар в с. Горно Дряново, община Гърмен. Двете къщи на семейство Кезим и Рабие Ходжови – старата и новата, изгоряха до основи, а от къщата на съседа им  Шукри Медов - покривът  и вторият етаж.

Голяма  бе помощта на местните жители по времето на пожара, които заедно с огнеборците, успяха да спасят съседните къщи от огнения ад. Голяма е тяхната помощ и сега, когато заедно с пострадалите,  разчистиха  остатъците от пожара и започнаха наново изграждането им.

Благодаря на всички жители от с. Горно Дряново и на всички, които с труд  и пари помогнаха на пострадалите семейства.

Предварително благодаря и на всички, които ще подкрепят пострадалите семейства, било с пари или по друг начин.

Убедена съм, че всеки от нас може да отвори сърцето и душата си в името на доброто и състраданието, и да помогнем на пострадалите семейства - Ходжови и Медови.

Банкови сметки за оказване помощ на:

· семейство Ходжови:

Кезим Неджипов Ходжов -  IBAN – BG25STSA93000019086039

· семейство Медови:

Шукри Шукриев Медов IBAN – BG77UBBS80021027960640

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
Home