Събота, 20 Дек 2014
ОБЩИНА ГЪРМЕН
ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ПРИЯТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,

За втора поредна година община Гърмен организира инициативата за подпомагане на децата сираци от община Гърмен „Да подадем ръка”. Тази година тя ще се проведе под надслов „По-щастливи празници за децата сираци“.

Благодарение на вашата подкрепа през миналата година се събраха 6 300 лв., които подпомогнаха 42-те деца сираци от общината.

Паричната сума, която те получиха, е символичен жест за направеното добро и съпричастност от ваша страна. Безкрайна е радостта и благодарността на децата към това ваше благородно дело.

Най-сърдечно Ви благодаря и от мое!

Нека и сега всички заедно да направим по-усмихнати, по-щастливи  тези деца!

Нека да посрещнат Новата година с надежда, вяра и любов!

За това е необходимо само да  участвате в благотворителната инициатива по най-удобния за вас начин, като:

- Участвате в Благотворителния концерт на 19.12.2014 г.;

- Участвате в Коледния базар със свое произведение – предмет, сувенир или кулинарно

изкушение;

- Дарите парични средства, в кутиите, които ще са на Коледния базар  или

- по Банкова сметка: IBAN - BG62STSA93003390012010.

Ако имате въпроси или предложения , не се колебайте да се свържете с мен на тел. 07523/20-47.

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА

Кмет на община Гърмен

 
СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ по смисъла на §1, т.28а от допълнителните разпоредби на ЗОП ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Гърмен Ви уведомява, че на 12.12.2014 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: „Организация и провеждане на обучения в изпълнение на проект: “Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен“

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор на Община Гърмен по проект “Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен”, договор с рег. № М13-22-144 от 21.08.2014 г., Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-11, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

Прогнозна стойност на поръчката: 62 083.33лв. без ДДС

Документацията за участие в обществената поръчка чрез публична покана може да бъде намерена в профила на купувача на интернет страницата на Община Гърмен

Отварянето на офертите ще се състои на 05.01.2015 г. от 14:00 часа в сградата на Община Гърмен от комисия, назначена от Възложителя.

 

Цялата документация за обществената поръчка е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID 9037405 от 12.12.2014 год., както и в раздел „Профил на купувача” на сайта на Община Гърмен.

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:

Благоевградска област

 

На 15.12. 2014 г. /08:30-16:30 ч/ - Огняново, Общ. Гърмен -Благой Матеров: 10, 2, 4, 5; Втора: 1, 1a, 2; Горни Бани: 1, 10, Времянка, почивна Станция, преди База Апк, сграда, хотел; Двадесет и девета: 11, 13, 17, 21, 3, 5, 6, 7, 9; Двадесет и осма: 2, 28, 3, 4, 5, 9; Двадесет и пета: 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Двадесет И Първа: 44; Двадесет И Седма: 1, 2, 4, 5, 6, 8; Двадесет и шеста: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 27, 4, 9; Деветнадесета: 11, 13, 15, 16, 17; Димитър Кемалов: 41; Долни Бани: бл. Хотел Терма Вита; Иван Вазов: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 38, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 55, 57, 6, 63, 69, 7, 75, 8, 9, бл. Кметство; Кирил и Методий: 19, 2; Неуточнен Адрес: бл. Поща, Площад; Осемнадесета: 2, 3, 6, 7; Отец Пайсий: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 2, 20, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Пета: 1, 2; Първа: . 11, 1, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 6, 8; Трета: 15, 5, 6, 7; Тридесета: 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 20, 3, 4, 6, 7, 9; Четвърта: 10, 12, 14, 3, 8; Четиридесет и първа: 1, 2, 3, 5, 7, 9; Шестнадесета: 1; село Огняново - Района на профилакториума.

 
СЪОБЩЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН,

По идея на Генералната асамблея на ООН – 16 ноември 2014 година е определен като Световен ден за възпоменание на жертвите при пътнотранспортни произшествия.

В община Гърмен за периода от 2010 до ноември 2014 г. са регистрирани следните ПТП:

2010 год. тежки ПТП – 7, убити – 4, ранени – 11

2011 год. тежки ПТП – 6, убити – 1, ранени – 6

2012 год. тежки ПТП – 13, убити – 1, ранени – 24

2013 год. тежки ПТП – 11, убити – 0, ранени – 13

2014 год. тежки ПТП – 11, убити – 1, ранени – 16

Всички на този ден да си спомним и почетем паметта на хората, загинали по пътищата на страната.

 

Да бъдем по внимателни и толерантни! С действия и пример да покажем, че ценим своя и живата на другите, независимо дали сме зад волана, пътници или пешеходци.

 
Стартираща пресконференция по проект „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен” ПДФ Печат Е-мейл

На 14 ноември 2014 г., от 11.30 ч., в Заседателната зала на общинска администрация село Гърмен, ще се проведе стартираща пресконференция по проект „Прогрес чрез обучения на служителите на община Гърмен”. Финансиран от ОП „Административен капацитет“ по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”

В нея ще вземат участие всички служители на общинска администрация, кметове на кметства и журналисти от регионалните медии. Гост на пресконференцията ще бъде г-н Мурад Адем – Председател на Общински съвет село Гърмен.

Екипът на проекта ще запознае присъстващите с основните и специфични цели, задачите и дейностите, които ще се изпълняват по проекта.

Ще бъде предоставена детайлна информация за обученията, включени в проекта, в които вземат участие всички служители, според техните длъжностни характеристики.

Мехрем Пашов – Ръководител на проекта, ще представи подробна презентация за проекта.

 
Home