Община Гърмен » Екология » Нормативни документи

Селско стопанство

Сортирани по:    номер    дата    заглавие   

03.01.2018 Заповед №РД -08-621/29.12.2017 на основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Устройствения правилник на Областните дирекции " Земеделие"

03.01.2018 Решение № 392-Определяне земите от Общинския поземлен фонд - частна общинска собственост който могат да се отдават под наем или аренда

03.01.2018 Решение № 393-Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общинския поземлен фонд , които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

12.12.2017 Обява съгласно Заповеди № № РД-08-500,РД-08-501/02.11.2017 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие " Благоевград

16.11.2017 Допълнена Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2017г.

16.11.2017 Заповед №РД-08-525 / 13.11.2017г. за прекратяване на Заповед №176 / 04.08.2017г. на основание чл.37 в. ал.1 от ЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-500 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-501 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-502 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

06.11.2017 Заповед № PD-08-503 / 02.11.2017 на основание чл. 726 от ППЗСПЗЗ

27.10.2017 Заявление по чл.37ж.ал. 12 от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-419/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Огняново

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-420/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дъбница

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-421/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Дебрен

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-422/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Балдево

10.10.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-423/29.09.2017година на основание чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и окончотелни регистри за село Гърмен

05.09.2017 ЗАПОВЕД №РД-08-248/04.09.2017 за изменяне на ЗАПОВЕД №РД-08-172/04.08.2017 Г. по чл.37в,ал.1от ЗСПЗЗ на директора на областна дирекция "Земеделие" Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-249/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-173/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-250/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-175/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-251/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-174/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-252/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД -08-171/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

05.09.2017 Заповед №РД-08-253/04.09.2017 г. за изменяне на Заповед №РД-08-176/04.08.2017 г. по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ Благоевград

08.08.2017 Обява във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година

Във връзка с провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2017-2018 година, на основание чл. 72, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Общинска служба по земеделия - Гърмен обявява, че са изготвени предварителни регистри по чл.72, ал. 3 за землищата Огняново, Балдево, Гърмен, Дъбница, Дебрен и Хвостяне в община Гърмен.

07.08.2017 Заповед №171/04.08.2017 на основание чл.37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №172/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №173/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №174/04.08.2017г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №175/04.08.2017 г. на основание чл. 37в ал.1 от ЗСПЗЗ

07.08.2017 Заповед №176/04.08.2017 г. на основание чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

01.05.2017 Протокол за разпределение на мерите и пасищата на територията на община Гърмен за 2017 г.

03.01.2017 Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие"

Заповед №РД-08-355/20.12.2016 г. за изменяне на Заповед №РД-08-244/30.09.2016 по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград, с която са разпределени масиви за ползване на земеделски земи в землището на с. Дъбница, община Гърмен.

РД08-242 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Балдево

Публикувано на 10.10.2016

РД08-243 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Гърмен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-245 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Дебрен

Публикувано на 10.10.2016

РД08-241 от 30.09.2016 Заповед за ползване на земеделски земи , с. Огняново

Публикувано на 10.10.2016

горе