Новини

АРХИВ >>

[14.02.2017]

ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО 2017 ГОДИНА

Покана до самодейни състави за участие в VIII - ми Междонароден фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно 21-22 АПРИЛ 2017 Г.", който ще се проведе в рамките на празниците на община Гърмен. [Пълен текст]

[10.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[09.02.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, ви каня, на 13.02.2017 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общ...> [Пълен текст]

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

Методически указания за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Гърмен в изборите на народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК...> [Пълен текст]

[24.01.2017]

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

Сигурността на малките язовири у нас през последните две десетилетия е повод за редица тревоги в обществото. Повод за това са немалкото и все по-чести аварии по тях и трагичните резултати о...> [Пълен текст]

[20.01.2017]

ЗА ХИТРИНО!

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията, която сполетя жителите на с. Хитрино. Жертвите не могат да се върнат, разрушените къщи ще се възстановят, но болката на хората ще ост...> [Пълен текст]

[09.01.2017]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо българс...> [Пълен текст]

[05.01.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА“

Уважаеми жители на община Гърмен, [Пълен текст]

[01.12.2016]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА”

Колко струва да сбъднеш мечтите на Коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живота, а също и в хората,...> [Пълен текст]

ПРОГРАМА ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2016 ГОДИНА

...> [Пълен текст]

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между...> [Пълен текст]

[27.10.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениц...> [Пълен текст]

[28.09.2016]

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ РЕКА МЕСТА – НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Един от най-значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 ...> [Пълен текст]

АРХИВ >>