Новини

АРХИВ >>

[01.12.2016]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА”

Колко струва да сбъднеш мечтите на Коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живота, а също и в хората,...> [Пълен текст]

ПРОГРАМА ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2016 ГОДИНА

...> [Пълен текст]

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между...> [Пълен текст]

[21.11.2016]

ОБЯВА

Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 от Закона за публичните финанси

О Б Я В Я В А

ПУБ...> [Пълен текст]

[27.10.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениц...> [Пълен текст]

[14.10.2016]

БЕЗПЛАТНИ ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ В 3 СЕЛА В ОБЩИНА ГЪРМЕН ПРАВЯТ СДРУЖЕНИЕ “ПРАВО НА ЗРЕНИЕ-БЪЛГАРИЯ”, ЛЕКАРИ-ОФТАЛМОЛОЗИ ОТ СТОЛИЦАТА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРЕИ “ШАЛОМ”

Безплатни очни прегледи в 3 села в община Гърмен правят Сдружение “Право на зрение-България”, лекари-офталмолози от столицата и организацията на българските евреи “Шалом” Лекари-офталмолози от най...> [Пълен текст]

[28.09.2016]

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ РЕКА МЕСТА – НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Един от най-значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 ...> [Пълен текст]

АРХИВ >>