Новини

<< Всички новини

[20.03.2017]

ПИСМО И ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 25 МАРТ ОТ СИК.

Изх. №91-00-108

20.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ВСИЧКИ ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ

С. ГЪРМЕН

КОПИЕ:         

ДО РАЙОННАТА  ИЗБИРАТЕЛНАКОМИСИЯ

ГР. БЛАГОЕВГРАД 

ДО

НАЧАЛНИК НА  РУ  МВР

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ     

Относно: получаване на изборните книжа и материали от СИК за изборите за народни представители 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

           Във връзка с провеждането на изборите за народни представители, приложено изпращаме ви График за получаване на изборните книжа и материали.

          Материалите ще се получават в сградата на общинска администрация с. Гърмен на 25.03.2017 г./събота/!!!!!

           Уведомете председателите, зам.-председателите и секретарите на секционните избирателни комисии (СИК), от вашата партия/коалиция, да бъдат на 25.03.207 г. /събота/, в определения час, в общинска администрация с. Гърмен, за получаването им.

           Другите членове на комисията да чакат пред съответната секция в населените места.

          Изборните книжа и материали се внасят в изборното помещение в присъствието на повече от половината членове на СИК.

 Приложение: График за получаването на изборните книжа и материали. 

С уважение,

МИНКА КАПИТАНОВА /п/

Кмет на община Гърмен 

СР

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Материалите се получават в сградата на общинска администрация с. Гърмен 25.03.2017 г./събота/!!!!!!!!!!

 

№на секция и място за гласуване

 

Населено място

Час за получаване в  Гърмен

Ориентир. час на пристигане в секцията

Шофьор

1

2

4

5

6

014 – кметство Марчево

Марчево

14.10

14.30

Исмаил Гадиров

004 - училището

Г. Дряново

14.15

14.45

012 - читалището

Ковачевица

 

14.20

15.00

003 – кметство Балдево

Балдево

14.30

14.45

Николай Белев

015 – пенсионерски клуб        

016 –училището

 

Огняново

14.40

 

14.50

 

Иван Поров

022 – пенс. клуб – Скребатно

Скребатно

14.50

15.40

 

 

Ибраим Чолаков

 

018 –  бившето кметство

 

 

Осиково

 

 

 

14.55

 

16.00

019 - кметството

020 - училището

021 – читалището

Рибново

Рибново

Рибново

 

15.00

 

16.20

005- училището

006- читалището 

007-училището

 

Дебрен

 

 

 

15.30

 

15.40

 

Аджар Узунов

 

010 – читалището

011 – училището

 

Дъбница

 

15.50

 

16.00

 

Иван Поров

023- училището Хвостяне

 

Хвостяне

16.00

          16.10

Николай Белев

008 –училището

009- училището

 

 

Долно Дряново

 

16.10

 

 

 

17.00

 

 

 

Исмаил

Гадиров

013 – новото кметство

 

Крушево

16.20

17.10

017 – бившето училище

 Ореше

16.25

17.20

001-(кв. Заграде)

 002 – училището

Гърмен

 

16.30

 

 

 

16.30

 

Иван Поров

Изготвил: Силвена Русева – секретар на общината /п/

<< Всички новини | << АРХИВ