Новини

<< Всички новини

[07.03.2017]

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

О Б Я В А 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Регионални програми за управление на отпадъците, Община Гоце Делчев осигурява обществен достъп до изготвения проект на Регионална програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г., с цел да се проведат консултации със заинтересованите лица преди нейното финализиране.

Проектът на Регионална програма за управление на отпадъците – РСУО Гоце Делчев за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за периода 2014-2020 г. е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от  9,00 до 17,00 часа в сградата на:

  • Община Гоце Делчев, град Гоце Делчев, улица „Царица Йоанна“ № 2 и на интернет страницата на Общината: http://www.gotsedelchev.bg/.
  • Община Гърмен, село Гърмен, улица „Първа“ № 35 и на интернет страницата на Общината: http://garmen.bg/index.php?pg=92
  • Община Хаджидимово, град Хаджидимово, площад „Димо Хаджидимов“ № 46 и на интернет страницата на Общината: http://www.hadzhidimovo.com/.

Моля, да предоставите вашите становища, мнения и препоръки в срок до 07.04.2017 година на e-mail адрес . или в деловодството на Община Гърмен.  

Дата: 07.03.2017 год.

<< Всички новини | << АРХИВ