Новини

<< Всички новини

[27.08.2018]

ОБЯВА

От Минка Сабриева Капитанова, Кмет на община Гърмен, село Гърмен, област Благоевград, Булстат 000024752

    Уведомявам всички заинтересовани физически и юридически лица за инвестиционното намерение на Община Гърмен: "Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях на територията на община Гърмен" по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ /ВОМР/.

 

Може да изтеглите цялата информация : Тук

<< Всички новини | << АРХИВ