Новини

<< Всички новини

[03.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение КПИИ- Пристройка, надстройка и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в къща за гости с барбекю и ограда“, находящ се в УПИ XIІ, пл. №476, кв. 35 по плана на с. Огняново, общ. Гърмен, обл. Благоевград

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по ал. 3 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОТ ОБЩИНАТА

<< Всички новини | << АРХИВ