Новини

<< Всички новини

[16.03.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с водени преговори между Министерството на земеделието и храните и лично от министър Румен Порожанов и Европейската комисия по отношение на формирането на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на Евросъюза за новия програмен период след 2020 година се установи, че като необходимо условие за евентуалното подпомагане на сектор „Тютюн” ще бъде наличието на регистрация в Регистъра на тютюнопроизводителите.

     В предвид това, уведомяваме всички земеделски стопани – тютюнопроизводители, които имат сключени договори за отглеждане на тютюн през 2018 година, че е необходимо да се регистрират в Регистъра на тютюнопроизводителите в съответните Общински служби „Земеделие” по общини.

     За целта трябва да представят следните документи:

1.Лична карта;

2.Копие от сключен договор за производство на тютюн през 2018 год.;

3.Протокол за изкупен тютюн за предходната 2017 год., (ако производителя е отглеждал тютюн през 2017 год.);

4.Скици или номерата на имотите, върху които ще се отглежда тютюна през 2018 год.

ЗАБЕЛЕЖКА: Могат да се регистрират и производители, които не са отглеждали тютюн през предходните години, но трябва да имат сключен договор за 2018 година.

КРАЕН СРОК ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ – 31.03.2018 год.

ВАЖНО: Лицата отглеждали тютюн през референтния период 2007, 2008, 2009 год. подават заявление за подпомагане (премии) в периода от месец март до 15 май 2018 год. без санкции и след 15 май със санкция.

ПОДАВАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ (ПРЕМИИ) И РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ СА ДВЕ РАЗЛИЧНИ РЕГИСТРАЦИИ.

<< Всички новини | << АРХИВ