Новини

<< Всички новини

[03.01.2018]

ОБЯВА

 Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН
ЗА 2018 година

Публичното обсъждане ще се проведе на 10 януари 2018 г. /Сряда/ от 10,00 часа в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Гърмен и включва:

1.Проектобюджет на бюджетните средства за 2018 г.

2.Проект на идинтикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз.

Община Гърмен очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет 2018 г. в деловодството на Общината или на електронен адрес oba_ garmen@abv.bg , както и на телефон 07523 20-40, в срок до 10 януари 2018 г.

<< Всички новини | << АРХИВ