Новини

<< Всички новини

[28.09.2016]

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ РЕКА МЕСТА – НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Един от най-значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 г. Това от своя страна доведе до повишаването на туристическото търсене в общината и допринесе за развитието на икономиката в региона и подобри качеството на живот на населението.

По проекта община Гърмен се сдоби с туристическо атракционно влакче. Влакчето, върху което са изобразени част от забележителностите на общината вози своите гости и туристи, които искат да посетят античния град „Никополис ад Нестум”, който се намира на 2 км от село Гърмен. На територията на античния град функционират и други туристически атракции които посетителите могат да използват:

- Обиколка с туристическо атракционно влакче;

- Грънчарска работилница в която в секи турист ще има възможност да създаде свои сувенир от глина;

- Автентични римски облекла – женски и мъжки от бита и военни римски облекла, които туристите могат да обличат и да се снимат за спомен;

- Атракция „Стрелба с лък”.

<< Всички новини | << АРХИВ