Новини

АРХИВ >>

[25.04.2018]

ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ

По случай Празника на община Гърмен - 2018, в общинска администрация се

получиха поздравителни адреси от:

Г-н Румен Радев - Президент на републиката;

Г-н Даниел Панов - пред...> [Пълен текст]

[24.04.2018]

ПРАЗНИЦИ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН - 2018 Г

И ДОГОДИНА КЕ ДОЙДЕМ ПАК

Както винаги, така и тази година, кулминацията на празниците на община Гърмен бе ІХ-я Международния фолклорен фестивал ...> [Пълен текст]

[23.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПР/план за регулация/, с който се променя регулационната граница между УПИ XXVI...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

[19.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ- Възрожденска къща за екотуризъм“, находящ се в УПИ V, пл. №466,565, кв. 26 по п...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №050038, м.“Голек“, землище село Марчево, общ. Гърмен за „Къщи за гости,...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 3

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение ПУП-ПЗ на ПИ №034181, м.“Градец“, землище село Огняново, общ.Гърмен за „Открит и закр...> [Пълен текст]

[16.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ

Уважаеми жители на община Гърмен, ако сте клиенти на електроразпределително дружество ЧЕЗ България, Ви информира за следните услуги,които можете да ползвате.

Безплатно SMS известява...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме жителите на община Гърмен, че "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград ще извърши планова профилактика /почистване и дезинфекция/ на резервоарите и водопроводната мрежа на насе...> [Пълен текст]

[13.04.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Къща за гости“, находящ се в УПИ IIІ, пл. №1, кв. 7 по плана на с. Марчево, о...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или ре...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

О Б Я В Л Е Н И Е Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение КПИИ-„Медицински център за рехабилитация, физиотерапия и...> [Пълен текст]

[12.04.2018]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТ „ОБЩИНА ГЪРМЕН – МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО““

    Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №036001, м. „К.Торище“ по КВС землище село Рибново, общ. Гърме...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 1

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№ 000114, 000190, 015059, 015061, м.“Пандимон“ и ПИ №000116...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ 2

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №№000105, 000108 и 015058, м.“Пандимон“ и ПИ №000107, м. „Ма...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомление от 11.04.2018г. На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на...> [Пълен текст]

[05.04.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

[04.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на община Гърмен,

Тази година Празникът на община Гърмен ще се проведе от 16 до 21 април 20...> [Пълен текст]

[03.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани,

Общинска администрация с. Гърмен, обл. Благоевград, извършва 14 бр. административни услуги по гражданско състояние по електроне...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е внесен за одобрение КПИИ- Пристройка, надстройка и смяна предназначението на съществуваща жилищна сграда в къща за г...> [Пълен текст]

[02.04.2018]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЮТЮНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

За повече информация : Тук

...> [Пълен текст]

[30.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или...> [Пълен текст]

НАЙ-ДОБРИТЕ СЕДМОКЛАСНИЦИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД!!!

За поредна година ученици от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, с. Гърмен се класираха за Националния кръг на забавното състезание „Ключът на музиката“, след като заеха първите т...> [Пълен текст]

ТРЕТОКЛАСНИЧКАТА ОТ СУ - ГЪРМЕН - НЕВЕНА МАРТИНОВА БОРИСОВА, С КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ КОСТАДИНКА КАСАБОВА, СПЕЧЕЛИ ТРЕТО МЯСТО В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА "РИСУВАМ ЗА ДЕЦАТА НА ЕВРОПА".

[Пълен текст]

НОВ УСПЕХ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ СУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИ " С. ГЪРМЕН

Днес, 30.03.2018 г. на финала на Областните ученически игри - Благоевград 2018 г. - волейбол VIII - X клас/девойки/, момичетата от VIII клас на СУ - Гърмен спечелиха престижно второ място, като отстъп...> [Пълен текст]

[28.03.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект за изменение на ПУП–ПР, с който се променя дворищната регулация на УПИ XII, пл...> [Пълен текст]

[23.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване ...> [Пълен текст]

[21.03.2018]

ПОКАНА

 По случай Великденските празници, каним всички жители и

 гости на община Гърмен на следните културни мероприятия: [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, КОИТО ИМАТ СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ТЮТЮН ПРЕЗ 2018 Г, ЧЕ СЪЩИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В РЕГИСТЪР ТЮТЮН В ОСЗ ГЪРМЕН.

За повече информация : Пълен текст]

[19.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[16.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с водени преговори между Министерството на земеделието и храните и лично от министър Румен Порожанов и Европейската комисия по отношение на формирането на новата Обща селскостопанска пол...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен и внесен за одобрение проект на ПУП–ПЗ на ПИ №094002, м. „Даръковица“ по КВС землище село Гърмен, общ. Гърм...> [Пълен текст]

[14.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[12.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[09.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[08.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[06.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издава...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[01.03.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 3

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 4

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[28.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаван...> [Пълен текст]

[23.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнася...> [Пълен текст]

[19.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

График за провеждане на информационно - разяснителна кампания във връзка с прием на заявления за подпомагане по схемите за директни плащания кампания 2018 г.> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[16.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне и...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[15.02.2018]

СЪОБЩЕНИЕ

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО Успешно приключва първият проект на Община Гърмен, финансиран от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП РЧР ...> [Пълен текст]

[13.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-декларации и издаване ...> [Пълен текст]

[12.02.2018]

ОБЩИНА ГЪРМЕН ОБЯВЯВЯ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ

 

 

[Пълен текст]

[09.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнася...> [Пълен текст]

[08.02.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ 1

Уведомление На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка на молби-деклара...> [Пълен текст]

УВЕДОМЛЕНИЕ 2

        На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство з...> [Пълен текст]

[30.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[24.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверк...> [Пълен текст]

[18.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

     На основание чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за заверка н...> [Пълен текст]

[17.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало административно производство за завер...> [Пълен текст]

[15.01.2018]

УВЕДОМЛЕНИЕ

      На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от АПК, община Гърмен, отдел „ПЕС и ТСУ“, обявява на заинтересованите лица, че е започнало админист...> [Пълен текст]

[10.01.2018]

ОБЯВА

РАБОТА В ЧУЖБИНА

...> [Пълен текст]

[08.01.2018]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо български - явление на Бог) е един от най-древните християнски празници. Празнува се на 6 януари (Йордановден). Според православния календар празникът Йордановден ознаменува к...> [Пълен текст]

[05.01.2018]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или р...> [Пълен текст]

[03.01.2018]

ОБЯВА

 Общинска администрация с.Гърмен на основание чл.84 ал.6 от Закона за публичните финанси 

О Б Я В Я В А
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАН...> [Пълен текст]

[29.12.2017]

БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ ДОБРИ ХОРА

Скъпи съграждани,

За мен е чест и удоволствие да изразя благодарността си към всички добри хора, които подкрепиха и участваха в благотворителната инициатива „Да пода...> [Пълен текст]

[19.12.2017]

КМЕТЪТ МИНКА КАПИТАНОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОТПАДЪЦИ

Kметовете на Гоце Делчев – Владимир Москов, Гърмен – Минка Капитанова и Хаджидимово – Людмил Терзиев, и Министърът на околната среда и водите Нено Димов, подписаха договор за изграждане на две инстала...> [Пълен текст]

[15.12.2017]

БЛАГОДАРСТВЕН АДРЕС

Скъпи съграждани,

От цялото си сърце и душа изразявам благодарността си към всички щедри хора, които подкрепиха и участваха в І-я Благотворителен коледен коктейл, на 14.12...> [Пълен текст]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[13.12.2017]

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В ГЪРМЕН

Да подадем ръка 2017 г.> [Пълен текст]

[12.12.2017]

ОБЯВА

На вниманието на жителите на населените места с.Гърмен и с.Дебрен

...> [Пълен текст]

[08.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[06.12.2017]

ОБЯВА

 РАБОТА В ЧУЖБИНА

...> [Пълен текст]

[04.12.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне ...> [Пълен текст]

[01.12.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Прогноза за времето 

...> [Пълен текст]

АРХИВ >>