Община Гърмен » Общински съвет » Комисии

Комисии

1. Комисия по общинска собственост, финанси, икономика и нормативна уредба

Председател Али Господев

Членове:

- Верхад Ислямов

- Фазли Ролев

- Али Авдиков

- Ибрахим Джуркин

- Мустафа Геров

- Самуил Куйбишев

 

2. Комисия по устройство на територията, земеделие и гори, околна среда и туризъм

Председател Мустафа Мейзин

Членове:

- Самуил Куйбишев

- Мурад Адем

- Осман Узунов

- Екатерина Татанова

 

3. Комисия по хуманитарни и социални дейности, младежта и спорта и конфликт на интереси

Председател Росен Соленков

Членове:

- Рифат Ходжа

- Владислав Качериев

- Ибрахим Мутаджиков

- Хамид Юсниев