Община Гърмен » Общинска администрация » Кметски екип » Декларация по чл. 35 ал. 1, т. 1. т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

по смисъла на чл. 35, ал .1, т. 1, т.2 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ)

 

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - виж тук

Обаразец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от ЗПКОНПИ - виж тук

 

ИМЕ ФАМИЛИЯ ДЛЪЖНОСТ

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 1

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 3

 

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

 

 

ДЕКЛ.

чл. 35

ал. 1 т. 2

Част II

 
Ваит   Моллахасанов  Кмет на  с. Долно Дряново  изтегли    Да  изтегли
Мехмедали  Хаджиев  Кмет на  с. Горно Дряново  изтегли    Да  изтегли
Сейхан   Ахмедов    Кмет на с. Хвостяне  изтегли    Да  изтегли
Ракип   Камбуров  Кмет на с. Ореше  изтегли    Да  изтегли 
Ангелина  Качамакова  Кмет на с. Крушево  изтегли    Да  изтегли
Даниела   Пидева  Кмет на с. Скребатно  изтегли    Да  изтегли
Илиана   Гюрнева  Кмет на с. Балдево  изтегли    Да  изтегли
Синем   Бекирова  Кмет на с. Дъбница  изтегли    Да  изтегли
Митко    Дедьов  Кмет на с. Осиково  изтегли    Да  изтегли
Феим  Иса  Кмет на с- Рибново  изтегли    Да  изтегли
Димитрия   Гюрова  Кмет на с. Огняново  изтегли    Да  изтегли
Розен   Марчев  Кмет на с. Марчево  изтегли    Да  изтегли
Тюркиян   Ходжова  Кмет на с. Дебрен  изтегли    Да  изтегли 
Минка   Капитанова  Кмет на община Гърмен  изтегли    Да  изтегли

 

 

Списък на лицата, които не са подали декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т.2  от ЗПКОНПИ в срок - няма