Новини

АРХИВ >>

[18.05.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2016 ГОДИНА На основание чл. 14 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140,> [Пълен текст]

[12.05.2017]

ОБЯВА

ОБЯВА
за набиране на доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване последствият...> [Пълен текст]

[11.05.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА МЕСТЕН РЕФЕРЕНДУМ В С. МАРЧЕВО

Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК за Местен Референдум в с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград, на 18 юни 2017 г., с въпрос "Съгласни ли сте Общински съвет Гърмен и об...> [Пълен текст]

[02.05.2017]

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКАТА КРЕАТИВНОСТ, КОНСТРУКТИВНОСТ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ МЕЖДУ ОБЩИНА БОСИЛОВО И ОБЩИНА ГЪРМЕН

Стратегията за развитие на младежката креативност, конструктивност и социални умения между община Босилово и общ...> [Пълен текст]

[28.04.2017]

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО“ БЕ КУЛМИНАЦИЯТА НА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН

Неофициално с похода до старото село Дебрен бе даден старт на празниците на община Гърмен, а официално им откриване с издигане на българското знаме на 18.04.2017 г., направи кметът на общината – г-жа...> [Пълен текст]

[27.04.2017]

12 ГОДИНИ СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“, С. ДЪБНИЦА.

В рамките на празниците на община Гърмен, вече стана традиция четвъртъка да е празник на с. Дъбница. Вече 12 години, на този ден, в 10.00 часа, в парка на селото се провежда състезание по безопасно...> [Пълен текст]

[19.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Общинска администрация - Гърмен ка...> [Пълен текст]

[12.04.2017]

ОБЩИНА ГЪРМЕН С НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

Община Гърмен /България/ и община Тасос /Гърция/ съвместно ще изпълняват нов о...> [Пълен текст]

[07.04.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рец...> [Пълен текст]

[04.04.2017]

ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИЦИТЕ НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 18-23 АПРИЛ 2017 Г.

Уважаеми жители и гости на община Гърмен,> [Пълен текст]

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Общинска администрация с. Гърмен уведомява всички членове на секционните избирателни комисии, че от 6 април 2017 г. (четвъртък), могат да получат възнагражденията си за изборите за народни представите...> [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани на община Гърмен, Информираме Ви че, след кратко прекъсване на „Обществена топла баня“ намираща се в курорт „Огняновски минерални бани“ с. Огняново, отново отвори врати. Заповядайте!> [Пълен текст]

[20.03.2017]

STANDARD ADVERTISEMENT FOR PUBLICATION OF COMPETITIVE TENDER PROCEDURES CONSTRUCTION WORKS FOR REHABILITATION OF COMMUNITY CENTER IZGREV - 1956 IN THE VILLAGE OF RIBNOVO, MUNICIPALITY OF GARMEN, PROJECT NO CB006.1.21.001


[Пълен текст]

ПИСМО И ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА НА 25 МАРТ ОТ СИК.

Изх. №91-00-108

20.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО [Пълен текст]

[14.03.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен на основание чл.25, ал.4 от Закона за общинска собственост, УВЕДОМЯВА че е издадена Заповед №109/10.03....> [Пълен текст]

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА СИК В ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА ИНП 2017

Изх. №91-00-100

14.03.2017 г. 

ДО

ОБЩИНСКОТО РЪКОВОДСТВО

НА ВСИЧКИ ...> [Пълен текст]

[07.03.2017]

ПРОЕКТ НА РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РСУО ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

О Б Я В А 

На основание Методически указания на МОСВ от 31.03.2015 г. за изготвяне на Регионални програми з...> [Пълен текст]

[02.03.2017]

ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ НА РЕМОНТИРАНАТА СГРАДА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА В С. ОСИКОВО

На 01.03.2017 г. Кметът на община Гърмен – г-жа Минка Капитанова откри обн...> [Пълен текст]

[24.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рецик...> [Пълен текст]

[17.02.2017]

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Гърмен, област Благоевград на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП-ПЗ за изменение на ПУП-ПЗ на ПИ №005142, м.“Усое“ по КВС земл. с. Лещен за жилищно строителство,...> [Пълен текст]

[14.02.2017]

ДА ПЕЕМ И ТАНЦУВАМЕ ЗАЕДНО 2017 ГОДИНА

Покана до самодейни състави за участие в VIII - ми Междонароден фолклорен фестивал "Да пеем и танцуваме заедно 21-22 АПРИЛ 2017 Г.", който ще се проведе в рамките на празниците на община Гърмен. [Пълен текст]

[09.02.2017]

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК, ви каня, на 13.02.2017 г., от 15.00 часа, в заседателната зала на Общ...> [Пълен текст]

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК ЗА ИЗБОРИ 2017

Методически указания за определяне съставите на Секционните избирателни комисии на територията на община Гърмен в изборите на народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. (без съставите на ПСИК...> [Пълен текст]

[24.01.2017]

ОБЯВА ЗА НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРАЖЕНИЯ”

Сигурността на малките язовири у нас през последните две десетилетия е повод за редица тревоги в обществото. Повод за това са немалкото и все по-чести аварии по тях и трагичните резултати о...> [Пълен текст]

[20.01.2017]

ЗА ХИТРИНО!

Уважаеми съграждани,
Голяма е трагедията, която сполетя жителите на с. Хитрино. Жертвите не могат да се върнат, разрушените къщи ще се възстановят, но болката на хората ще ост...> [Пълен текст]

[09.01.2017]

ЙОРДАНОВДЕН В ОБЩИНА ГЪРМЕН

Богоявление (от старо българс...> [Пълен текст]

[05.01.2017]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА“

Уважаеми жители на община Гърмен, [Пълен текст]

[01.12.2016]

ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА”

Колко струва да сбъднеш мечтите на Коледа,
да повярваш, че можеш да бъдеш щастлив,
да повярваш в живота, а също и в хората,...> [Пълен текст]

ПРОГРАМА ЗА ИНИЦИАТИВАТА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦАТА СИРАЦИ ОТ ОБЩИНА ГЪРМЕН „ДА ПОДАДЕМ РЪКА” 2016 ГОДИНА

...> [Пълен текст]

[30.11.2016]

ТОПЪЛ ОБЯД ЗА 70 ДУШИ В ОБЩИНА ГЪРМЕН

На 01 Ноември 2016г. стартира предоставянето на нов вид социална услуга в общността по проект „Осигуряване на топъл обяд-2016„ . Договор BG05FMOP001-03.002-0166-С01 беше сключен на 23.11.2016г. между...> [Пълен текст]

[27.10.2016]

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.25, ал.1 и във връзка с  чл.21 от Закона за общинска собственост, чл.46а, ал. 1 от НРПУРОИ, Кметът на община Гърмен УВЕДОМЯВА  собствениц...> [Пълен текст]

[28.09.2016]

ГРАДЪТ НА ПОБЕДАТА ПРИ РЕКА МЕСТА – НИКОПОЛИС АД НЕСТУМ

Един от най-значимите проекти в община Гърмен е проект ”Реставрация, консервация и социализация на късно античен град ”Никополис ад Нестум” реализиран по ОП „Регионално развитие” 2007 - 2013 ...> [Пълен текст]

АРХИВ >>